Reactie op Wet stikstofreductie

[9-jun-2020] Op 8 juni j.l. heeft WBdP gereageerd op het wetsvoorstel stikstofreductie.

Samengevat:

  • Er wordt veel te weinig gereduceerd.
  • De PAS-fouten worden herhaald: er is sprake van een ‘streefwaarde’, dus geen zekerheid.
  • De aangekondigde maatregelen zijn so wie so al verplicht, dus mogen ze niet in een reductieprogramma worden opgenomen.
  • Te weinig inzet op transitie naar kringlooplandbouw.
  • De ‘natuurherstelmaatregelen’ dienen besteed te worden aan vergroting van de natuur en aan anti-verdrogingsmaatregelen.