Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie

In dit nieuwsbericht zetten we (nog maar weer eens) aan de hand van diverse rapporten uiteen hoe groot de invloed is van het beregenen uit grondwater voor de waterstand in de Peel en in andere natuurgebieden: invloeden tot 50 cm en hele kwelsystemen vallen droog.
In het tweede deel van het bericht laten we diverse maatregelen en oplossingsrichtingen de revue passeren. Ofwel: de noodzaak tot en de manier om te komen tot klimaatadaptatie. Kort samengevat (ook dat schreven we al vaker) komt het er op neer dat er veel meer water geconserveerd zal moeten worden en dat daartoe forse systeemveranderingen vereist zijn. Maar ook dat het in ieders belang is om dat te doen!