Reactie op wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

[18-okt-2020] Eerder dit jaar reageerden we al op het concept van dit wetsvoorstel. Ondanks een zeer kritisch advies van de Raad van State is er echter weinig aan veranderd.

Onze hoofdconclusie blijft daarom: te weinig reductie, te weinig concrete maatregelen en bovenal: met dit wetsvoorstel komt de noodzakelijke transitie naar circulaire, natuurinclusieve landbouw lang niet voldoende op gang.