Opkopen minder effectief dan emissie-arme technieken?

[8-nov-2020] In dit nieuwsbericht reageren we op berichten dat het investeren in emissie-arme technieken goedkoper zou zijn dan het opkopen van bedrijven rond de natuur.

Samengevat is onze reactie daarop: in de praktijk reduceren die technieken vaak veel minder. Bovendien wordt met emissie-arme stallen het aantal dieren en dus het enorme mestoverschot niet minder. Vooral echter om deze reden vindt WBdP de inzet op extra technieken geen goede zaak: daarmee wordt het huidige productiesysteem bestendigd. De noodzakelijke transitie naar kringlooplandbouw, naar natuurinclusief, zonder import uit heel de wereld van grondstoffen voor krachtvoer, met minder CO2, minder gif, betere bodem, etc., wordt er door belemmerd! In het nieuwsbericht wordt uitgebreider ingegaan op het effect van opkopen versus technieken.