De Watervraag van de Natuur

[25-nov-2020] In dit nieuwsbericht belichten we de resultaten van het onderzoek ‘Een verkenning naar de watervraag van de Noord-Brabantse natuur’.

De hoofdconclusie van dat rapport is: om de gevolgen van verdroging en klimatologische droogte voor de natuur te bestrijden moet het watersysteem opnieuw worden vormgegeven en het grondwatergebruik worden verminderd en/of moeten andere waterbronnen worden gezocht.
Verder in dit nieuws een interessant tv- en radioprogramma, waarin duidelijk uiteengezet wordt dat de verdroging van Nederland een politieke keuze is. Het beleid is er al heel lang op gericht om water af te voeren, ten gunste van de landbouw, met grote schade aan natuur en infrastructuur tot gevolg.