Onderzoeken naar brand Deurnese Peel

[2-jan-2021] In dit nieuwsbericht belichten we de resultaten van drie onderzoeken naar de brand in de Deurnese Peel van dit jaar. In de rapporten wordt o.a. geconcludeerd dat er niet voldoende (bestuurlijke) samenwerking was om een onbeheersbare natuurbrand te voorkomen.

Ook wordt gesteld dat de bestrijding van de brand niet alleen een uitdaging was vanwege de omgevingsfactoren, maar ook vanwege het lage niveau van voorbereiding voor dit type zeer lastige branden in Nederland. Innovatie van natuurbrandbeheer(sing) is essentieel om met dit soort branden om te gaan.
Net als WBdP eerder al aangaf wordt geconcludeerd dat vernatting van het gebied essentieel is om het brandrisico te verminderen. En ook dat de beperkte hoeveelheid paden in het gebied geen belemmering bleek voor de brandbestrijding. Een beperkte toegankelijkheid kan bijdragen aan een lagere kans op natuurbrand. Geadviseerd wordt om begroeiing (bomen, varens en pijpenstrootje) strategisch te beheren, om te voorkomen dat dit zich als brandstof over de jaren opstapelt, plus om gebruik te maken van internationale inzichten voor nieuwe kennis en trainingen in natuurbrandbestrijding.