Beregening. Hoger beroep van Limburg ongegrond verklaard.

[1-mrt-2021] Op 24februari 2021 heeft de Raad van State het hoger beroep van provincie Limburg en de LLTB, tegen de beslissing van de rechtbank Oost-Brabant, ongegrond verklaard.

Die rechtbankbeslissing ging over het beregenen uit grondwater in het Natura2000-Beheerplan voor de Peel. WBdP had in 2018 beroep ingesteld tegen dat Beheerplan. Ons inziens stond in het plan onterecht dat het beregenen uit grondwater rondom de Peel slechts een gering effect heeft en dat het daarom deels vrijgesteld kan worden van de vergunningplicht Wet natuurbescherming. De rechtbank gaf ons gelijk en oordeelde dat er op dit punt van het Beheerplan een nieuw besluit genomen dient te worden. Met de RvS-uitspraak in het hoger beroep is overeind gebleven dat dat nieuwe besluit er moet komen.