Project Leegveld is in uitvoering

[26-okt-2021] Menigeen maakt zich ongerust over de ‘verwoesting’ als gevolg van de werkzaamheden in de Deurnese Peel i.h.k.v. het Project Leegveld. Ook WBdP is niet onverdeeld gelukkig met (de uitvoering van) het plan.

Met name maken we ons zorgen over de aantasting van de rust t.g.v. de kades die in de Peel worden aangelegd. Ook zijn we sceptisch over het gooien van houtsnippers in waterplassen en het in het water verwerken van omgezaagde bomen, plus over het nut van de kades.