Update van WBdP en de strijd tegen ammoniak

[23-nov-2021] In 2019 stuurden we aan onze nieuwsvolgers het overzicht van onze bijna 40-jarige strijd tegen de ammoniak-emissie en de dientengevolge veel te hoge stikstofneerslag in de Peel. Dat overzicht stopte bij het Arrest van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof. We hebben het nu bijgewerkt met de inmiddels beruchte RvS-uitspraak van mei 2019 op onze PAS-beroepen.

Voor de meesten van u zal dit geen echt nieuws meer zijn, maar omdat we er sinds die tijd veel nieuwsvolgers bij hebben gekregen, versturen we nu toch het bijgewerkte overzicht. Daarin valt te lezen dat WBdP meerdere keren wist te bereiken dat het overheidsbeleid op het gebied van de vergunningverlening voor de veehouderij werd aangescherpt. Maar ook blijkt er duidelijk uit dat de overheid daarna stelselmatig probeerde om het beleid weer af te zwakken, ten nadele van natuur en milieu. Ook na onze PAS-uitspraak is de overheid nog niet bepaald snel geweest met het treffen van maatregelen. We hopen dat het nieuwe kabinet daar verandering in zal brengen.