Provincies nemen eind maart een nieuw besluit over beregening

[24-dec-2021] Het onderzoek aan het effect van beregening uit grondwater rond de Peel in de extreem droge jaren 2018/2019 is afgerond. Conclusie: er is significant negatief effect op de waterstand in de Peel.

De provincies zullen de beregening daarom niet kunnen vrijstellen van de vergunningplicht Wet natuurbescherming. Ze hebben toegezegd om uiterlijk eind maart een nieuw besluit op dit onderdeel van het Natura2000-beheerplan te nemen. Afgelopen 20-12 konden alle betrokken organisaties aan de provincies hierover hun visie geven. Het standpunt van WBdP volgt in deze nieuwsbrief. Samengevat: de illegale putten direct sluiten. De overige putten sluiten na een afbouwperiode van twee jaar.