Handhavingsverzoek lelieteelt

[11-mei-2022] Op 5 mei j.l. dienden we bij provincie N.-Brabant een handhavingsverzoek in, vanwege lelieteelt nabij de Deurnese Peel zonder natuurvergunning. Zo’n vergunning is vereist vanwege gifgebruik en grondwateronttrekking.

Lelieteelt en andere vormen van intensief, natuur-schadelijk grondgebruik zijn rondom de Peel niet gewenst, vanwege de benodigde transitie naar natuurvriendelijke landbouw, om de Europese doelstellingen te kunnen behalen. WBdP wil daarom meer van zulke handhavingsverzoeken gaan indienen. In dit nieuwsbericht een oproep om ons daarbij te helpen.