Methaanuitstoot rundvee en varkens moet drastisch omlaag!

[18-mei-2022] In dit nieuwsbericht vatten we een artikel samen van de Groene Amsterdammer: ‘Het mes in de melkkoe’.

Bij de veehouderij wordt vaak het stikstofprobleem genoemd. De uitstoot van methaan, een sterk broeikasgas, blijkt echter ook zeer ernstig te zijn.
Nederland kan onmogelijk aan zijn klimaatverplichtingen voldoen zonder de veestapel binnen acht jaar met minstens een derde in te krimpen.
De veehouderij is, wereldwijd, met stip de belangrijkste menselijke activiteit waardoor methaan in de atmosfeer komt. In Nederland zorgen koeien en varkens voor twee derde van de methaanuitstoot. De sector stoot twee keer zoveel methaan uit als alle huishoudens, verkeer, olie- en gasproducenten, industrieën, energiecentrales, schepen, vliegtuigen en stortplaatsen bij elkaar.