De invloed van beregening

[24-mei-2022] Nog steeds horen we van sommigen dat het met de invloed van die beregening wel mee zal vallen; dat het maar om een paar cm gaat. Daarom hebben we (nog maar eens) diverse rapporten samengevat.

Daaruit blijkt dat de invloed op de grondwaterstand in de Peel fors is. Effecten van 10-30 en zelfs tot 60 cm! En die forse invloed geldt niet alleen voor de Peel. Uit de rapporten blijkt ook -net als WBdP al vele jaren verkondigt- dat het nodig is om binnen bufferzones rond de natuur de beregening te verminderen. Plus dat de waterstand fors verhoogd zal moeten worden (niet enkel binnen de bufferzones trouwens).

De conclusie is dat niet elk landgebruik dan nog op elke plek mogelijk zal zijn. Dit vraagt aanpassingen aan de inrichting van het platteland en het landgebruik, zo schrijven de onderzoekers. Helemaal mee eens! Hopelijk wordt dit i.h.k.v. de ‘gebiedsgerichte aanpak’ snel gerealiseerd.