Zienswijze beregeningsbesluit N2000-beheerplan

[3-jul-2022] Op 25 mei 2022 publiceerden de provincies N.-Brabant en Limburg hun ontwerp-besluit dat binnen de bufferzones rond de Peel de vergunninglicht Wet natuurbescherming voor beregening weer wordt ingevoerd. Het Natura2000-beheerplan wordt op dat punt aangepast.

  • Op zich vinden wij dat uiteraard prima. Aan het ontwerp-besluit kleven echter ook gebreken:
    Aan de Limburgse kant van de Peel ontbreekt op twee plekken de bufferzone, bij de Peelrestanten De Bult en het Zinkske.
  • De bufferzone is deels te smal.
  • Er worden weliswaar vernattingsmaatregelen aangekondigd, maar dit zijn slechts intenties; ze maken geen onderdeel uit van het besluit.