Vliegbasis, veehouderijkwesties en programma stikstofreductie

[5-jul-2022] Drie onderwerpen in één nieuwsbrief:

  • WBdP neemt deel aan een samenwerking van natuurverenigingen uit Noord-Brabant, Limburg en Friesland, in hun verzet tegen de militaire vliegbases.
  • Veehouderijkwesties: gemeentes en provincies negeren gerechtelijke uitspraken bij hun vergunningverlening.
  • In onze zienswijze betreffende het ontwerp-programma Stikstofreductie en Natuurverbetering verbazen we ons over het feit dat het ministerie veel reductie verwacht van emissie-arme stalsystemen. Ook pleiten we voor het aanwijzen van meer nieuwe natuur rond de Peel.