Groenboeren-plan

[21-jul-2022] Geen nieuws van ons zelf deze keer, maar ons inziens zeker wel het verspreiden waard: de Natuur en Milieufederaties hebben recent bericht dat zij het Groenboeren-plan ondersteunen.

Het plan is opgesteld door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland. Het plan bestaat uit 10 aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders, waarmee volgens de opstellers een echte omslag van het landbouw- en voedselsysteem wordt bereikt. Het geeft volgens hen aan wat er nodig is om natuurinclusief boeren in Nederland gangbaar te maken. Boeren die grondgebonden werken, geen of heel beperkt gebruik maken van geïmporteerd veevoer en afzien van kunstmest en chemie hebben een rijke biodiversiteit en bodemkwaliteit nodig om hun oogst te beschermen tegen ziektes en plagen. Deze boeren leveren ook een grote bijdrage aan dierenwelzijn, bodem- en waterkwaliteit, leggen koolstof vast en stimuleren biodiversiteit. Ze dragen bij aan voedselzekerheid en zorgen in samenhang met natuurgebieden voor een platteland waar natuur en landbouw hand in hand gaan. Ook boeren ‘in transitie’ kunnen stap voor stap bijdragen aan deze thema’s. Dat is de inzet van de aanbevelingen die in het Groenboeren-plan worden gedaan.

Zie voor het plan: https://tinyurl.com/4ehubtsp.

WBdP is het met de milieufederaties eens dat dit Groenboeren-plan zeer aanbevelenswaardig is. Als het gecombineerd kan worden met de vernatting die rondom de Peel nodig is, kan dit ons inziens als leidraad gebruikt worden voor onder andere de Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel.