Aan tafel met ministers en Remkes over stikstof

[16-aug-2022] Gisteren waren er door dhr. Remkes diverse natuur- en milieuorganisaties uitgenodigd voor een gesprek met hem en de ministers van natuur en stikstof en van klimaat en energie. Onze Werkgroep was er bij aanwezig.

De stikstofuitspraak van 29-5-2019 is gedaan op beroepen van WBdP en daarom wilden we ook meepraten over de maatregelen die er nu hopelijk eindelijk eens gaan komen. Wat dat betreft: alle natuurorganisaties en ook beide ministers waren het er over eens dat de situatie voor natuur en milieu zo ernstig is dat afzwakking van de doelen er niet in zal zitten en ook geen uitstel in het afgesproken tijdspad om tot die doelen te komen. Grote eensgezindheid was er ook over de soort maatregelen. Het zal een integrale aanpak moeten worden. Niet alleen gericht op stikstof, maar ook op CO2 en methaan (klimaat), droogte, bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit. Het besef is er bij de ministers dat er een heel ander soort landbouw zal dienen te komen. Samengevat: natuurinclusief, met meer biodiversiteit. Heel belangrijk daarbij: er zal afgestapt moeten worden van het systeem van import van grondstoffen voor veevoer vanuit diverse werelddelen, waardoor we hier met het enorme mestoverschot en bijkomende problemen blijven zitten! Eensgezind vonden alle aanwezigen ook dat de overheid deze transitie goed zal dienen te faciliteren en er voor zal moeten zorgen dat er een verdienmodel bij komt. Er dient voor de agrariërs zekerheid te komen voor de lange termijn.