Beroep tegen Railterminal in Venlo

[28-nov-2022] Werkgroep Behoud de Peel heeft samen met Behoud de Parel beroep ingesteld tegen de door provincie Limburg verleende natuurvergunning aan het oprichten van een railterminal in Venlo.

Vele kleintjes maken tezamen ....

De provincie stelt dat de kleine toename van stikstofdepositie op de Peel verwaarloosbaar is en negeert daarbij het feit dat het stikstofoverschot juist het probleem is van ‘vele kleintjes maken tezamen ….’. M.a.w: het cumulatieve effect wordt door de provincie verwaarloosd.
Daarnaast is de aankoop van een veehouderij, waarmee de provincie stelt de toename op De Maasduinen te ‘mitigeren’, niet in orde: het blijkt geen echte intrekking te zijn, de ‘intrekking’ is niet gedaan ten behoeve van de railterminal en de emissie ervan is bovendien te hoog berekend. Ook motiveert de provincie niet waarom de ‘intrekking’ niet so wie so al vereist is om de natuurdoelen in de zeer zwaar belaste N2000-gebieden te kunnen behalen.