Natuurdoelanalyses Noord-Brabant bekendgemaakt

[03-mrt-2023] In ons recent uitgebrachte jaarverslag 2022 schreven we over het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarmee het kabinet in een samenhangende aanpak de Europese verplichtingen wil realiseren op het terrein van natuur, water en klimaat. Elke provincie dient daartoe een gebiedsplan op te stellen, dat (op hoofdlijnen) klaar moet zijn op 1 juli dit jaar.

In dat kader is WBdP in Limburg betrokken bij de opstelling van het Limburgs Programma Landelijk Gebied en in Noord-Brabant bij de Gebieds Gerichte Aanpak Vitale Peel. Ten behoeve van het gebiedsplan heeft de provincie de taak om natuurdoelanalyses te (laten) maken. Zo’n analyse beschrijft kort samengevat hoe het Natura2000-gebied er nu voorstaat en wat er dient te gebeuren om de Europese doelen voor dit gebied te kunnen bereiken.


Op 1 maart heeft provincie N.-Brabant de natuurdoelanalyses voor haar Natura2000-gebieden bekend gemaakt, waaronder dus ook voor de Peelgebieden. Zie deze link: Lees meer op de website van de provincie Noord-Brabant. Op deze pagina van de provincie zijn ook de complete natuurdoelanalyses te downloaden.


De kop boven de bekendmaking is: “De Natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant laten een verslechterd beeld zien van de natuur. Aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden komen tijdelijk stil te liggen”. Het zal de lezers van de nieuwsberichten en jaarverslagen van WBdP niet verbazen dat uit de analyses voor de Peel blijkt dat de problemen m.b.t. de stikstofneerslag en de droogte zeer groot zijn. De analyses staan boordevol informatie over onder andere het onstaan van het natuurgebied, de aard van de te beschermen habitats en -heel belangrijk- geven ook aan wat er dient te gebeuren om de natuurdoelen wel te kunnen bereiken. Zeer lezenswaardig!


Voor de Peel is het, naast een forse stikstofreductie, cruciaal dat rondom de Peel de waterstand wordt verhoogd. Ook dat zal onze nieuwsvolgers bekend voorkomen. Nu de maatregelen nog!!