WBdP natuurwerkdag 2023 in de Groote Peel

[5-nov-2023] Op zaterdag 4 november heeft Werkgroep Behoud de Peel samen met Staatsbosbeheer een gezellige werkdag in de natuur georganiseerd in het kader van de landelijke natuurwerkdag.

Dit keer was een met berken verbost vochtig heideperceel ten zuiden van de kleine uitkijktoren in de Groote Peel het werkterrein. Met ongeveer 30 vrijwilligers, uitgerust met kniptangen en zagen, werd in een rap tempo de berkenopslag verwijderd. Hierdoor krijgt de karakteristieke flora en fauna van de Peel weer meer ruimte. Bij een goede hydrologische situatie en een sterk verminderde stikstofdepositie is dit werk in de toekomst overbodig. Helaas zijn we nog lang niet op dit punt en blijft dit werk nodig om te zorgen dat de karakteristieke soorten niet verdwijnen. De Werkgroep blijft zich inzetten om de overheid te stimuleren om deze noodzakelijke randvoorwaarden voor een gezonde en natuurrijke leefomgeving te realiseren.
Onder het genot van soep en broodjes konden we na afloop terugkijken op een geslaagde natuurwerkdag, waarbij ruim 2 ha kwetsbaar heideterrein werd opgeknapt. Hopelijk kunnen we volgend jaar hier weer een mooi vervolg aan geven!