Jaarverslag 2023

[12-apr-2024] De lente is inmiddels begonnen. Een goed moment om terug te kijken naar de belangrijkste werkzaamheden die we het afgelopen jaar hebben opgepakt. Vaste nieuwsbrieflezers weten dat ons actiewerk taaie kost is dat een lange adem vergt. In dit jaarverslag hebben we daarom geprobeerd om deze zware zaken af te wisselen met luchtigere onderwerpen.

Onze bestuursleden Otto Plantema en Marianne van de Ven hebben dit jaar de kar getrokken om er weer een mooi jaarverslag van te maken. Veel mensen hebben met teksten en beeldmateriaal meegeholpen aan dit jaarverslag, maar ook dit jaar gaat onze speciale dank uit naar natuurfotograaf Jan van de Kam. Hij heeft niet alleen voor de lay-out gezorgd maar heeft ook weer prachtige foto’s aangeleverd.

Help ons de Peel te beschermen! Donaties zijn zeer welkom!

Ook voor de komende jaren is er het nodige werk aan de winkel. We moeten ons blijven inzetten om verdroging van de Peel tegen te gaan en de stikstofdepositie in de Peel te verlagen. Biodiversiteit en waterkwaliteit in de overgangszones rondom de Peel zijn belangrijk om de instandhoudingsdoelstellingen van de Peel te bereiken.

Opkomen voor de Peelgebieden is dus onlosmakelijk verbonden met het opkomen voor een goede bufferzone rondom de Peel. Juridische procedures kosten veel geld. Met jullie hulp kunnen we ons blijven inzetten om de Peel te beschermen en te verbeteren. Donaties zijn daarom zeer welkom!

Alvast heel veel dank!

Werkgroep Behoud de Peel