Provincie Limburg sjoemelt met intrekkingen

[25-nov-2015] Van de provincie Limburg hoorden we vorig jaar dat de ammoniakproblematiek binnen enkele jaren opgelost zou worden door de toepassing van steeds emissie-armere technieken. Uiteraard waren wij het toen al niet met die visie eens. Wij stelden: als niet voorkomen wordt dat er in de Peelregio tegelijk met die technieken nog meer dieren gehouden gaan worden, is het niet de oplossing. Zelfs bij gelijk blijvend aantal dieren zijn die technieken al verre van voldoende.

En wat blijkt nu: als er bij uitzondering op een bedrijf ondanks toename van het aantal dieren toch nog wat emissiereductie behaald wordt, staat de provincie het toe dat die winst direct weer wordt ingezet om andere bedrijven te laten groeien! Volgens de provincie worden daartoe elders vergunningen ingetrokken, maar dat blijkt niet altijd te kloppen. Meer lezen: klik hier.