Recreatie-zonering nog steeds niet goed geregeld

[2-aug-2021] In 2018 maakte SBB een receatiezoneringsplan voor het natuurgebied de Peel. Dit plan is nog steeds niet definitief.
Begin juni van dit jaar is er door bureau Van Nuland een concept voor een nieuw, aanvullend recreatieplan opgeleverd.

De opdracht hiertoe van de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen (IGC) was om aanvullend op het zoneringsplan van SBB een ‘gebiedsdekkend’ plan op te stellen voor heel het Peelvenengebied. De natuur- en milieugeleding binnen de IGC (waar WBdP deel van uitmaakt) is van mening dat met dit concept niet aan de opdracht voldaan is. De omgeving van de Peel wordt amper bij het plan betrokken. Kansen om de recreatie af te leiden van de onder druk staande Peel worden daarmee wederom gemist.