Stikstofnieuws: zienswijze en gewonnen beroep

[3-okt-2021] Hieronder een bericht over een zienswijze betreffende de werking van emissie-arme stallen, plus over een rechtzaak die na vele jaren met succes is afgerond.

  • WBdP heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-natuurbeschermingsbesluit van provincie N.-Brabant, betreffende een melkrundveehouderij in Asten. In wetenschappelijke rapporten wordt betwijfeld of de aangevraagde emissie-arme stallen daadwerkelijk een lagere uitstoot hebben. Het is daarom niet verzekerd dat de stikstofneerslag op de Peel niet toeneemt.
  • Aan een 10 jaar durende juridische kwestie kwam een einde. De Raad van State oordeelde dat het hoger beroep van onder andere de Brabantse milieufederatie en WBdP gegrond is. Provincie N.-Brabant heeft er in haar natuurbeschermingsvergunning voor de uitbreiding van een pluimveebedrijf in Someren onterecht geen rekening mee gehouden dat twee ingetrokken vergunningen reeds vervallen waren en dus niet gebruikt hadden mogen worden om de toename van stikstof te compenseren.